antoinette moraal

antoinette moraal

How beautiful on the Mountains are the feet of the messenger bringing good news”

Isaiah 52:7-10, The Message

Deze tekst heeft God meerdere malen aan mij geopenbaard. Van daaruit is de visie en passie voor Move Your Mountain ontstaan. Samen met God geïnspireerd werken aan het plan dat Hij geopenbaard heeft, is mijn drijfveer om iedere dag bergen te verzetten, met als doel om mensen te helpen zichzelf te helpen. Daarom ben ik met mijn man en kinderen met overgave betrokken bij diverse kerkelijke- en maatschappelijke initiatieven.


marjonelle meindersma

marjonelle meindersma

“Move Your Mountain, dat is gaaf! Daar wil ik graag bij betrokken zijn”

Dat was mijn eerste gedachte toen Antoinette me vroeg om mee te helpen in de organisatie. Toen ik teamleider was van het vrouwenwerk in mijn kerk, ben ik zeer betrokken geraakt bij het laten ervaren, dat vrouwen met en door elkaar kunnen ontdekken hoe powerful  ze eigenlijk zijn. En het is mooi om te merken dat de puzzelstukjes in elkaar vielen toen God mij liet inzien, dat ik voor Move Your Mountain deze ervaring, mijn opleiding en mijn organisatietalent kan combineren. Gesteund door man en drie kids ga ik met passie aan de slag!

ontstaan

Soms kan het wonderlijk gaan in het leven. Sinds 2006 begeleidt Antoinette Moraal als zelfstandig adviseur en coach, zakelijke klanten en heeft zij mogen ervaren wat de meerwaarde is van werken in de bergen in individuele en team ontwikkeling. Zij heeft het business concept Move Your Mountain daarvoor ontwikkeld met als doel om bij bedrijven -onder begeleiding van een professionele coach- vaste gedachtepatronen los te weken en extra inspiratie te bevorderen. Dit alles op een bijzondere locatie. Kort gezegd, op hoogte laat je dingen los die niet meer belangrijk zijn en kun je je focussen op dat wat aandacht verdient.

Antoinette gelooft niet in toeval en denkt dat alles een reden heeft in het leven. Zij is christen en God heeft haar dan ook op een bijzondere manier laten zien, waar Move Your Mountain primair voor bedoeld, is namelijk voor vrouwen. Vanuit haar christelijke identiteit heeft ze dan ook, samen met Marjonelle Meindersma, het programma van Move Your Mountain verder ontwikkeld voor vrouwen.


doelstelling

Move Your Mountain wil vrouwen stimuleren en helpen te ontdekken wat hun waarde en bijdrage is in deze maatschappij. Inspireren en toerusten om hun eigen kracht te ontdekken en hierdoor een verschil te kunnen maken in hun omgeving. Dit doet Move Your Mountain door het aanbieden van een bergavontuur naar de Zwitserse bergen om de doelstelling in geloof te realiseren. Hierbij staan sportieve actie en innerlijke bezinning centraal. Kernwoorden daarbij zijn: Inspiring, Empowering, Changing