Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT MOVE YOUR MOUNTAIN

Move Your Mountain vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Move Your Mountain is een vrijwilligers organisatie, die vrouwen wil uitdagen, inspireren, opbouwen en veranderen. Hiertoe organiseert Move Your Mountain vierdaagse bergavonturen in Zwitserland. Daarnaast ondersteunt Move Your Mountain een tienermoederproject in Congo, waarvoor er armbanden verkocht worden via events en via de webwinkel.

In dit privacy statement beschrijft Move Your Mountain ( hierna ‘MYM’ of ‘wij’) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Er wordt verder gesproken over “deelnemers”, als je meegaat met een bergavontuur en over “klanten” als je een bestelling plaatst via onze webwinkel.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je je opgeeft als deelnemer van een bergavontuur verwerken wij de volgende persoonsgegevens: je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en email adres. Je kunt je toestemming om deze gegevens op te slaan op elk gewenst moment intrekken, maar daardoor kan je deelname aan een bergavontuur niet gegarandeerd worden.

We vragen aan onze klanten van de webwinkel enkele algemene persoonsgegevens. Door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel, ga jij als klant er mee akkoord, dat je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres worden opgeslagen. Je kunt je toestemming om deze gegevens op te slaan op elk gewenst moment intrekken, maar kan dan de bestelling niet worden uitgeleverd.

 

 1. Verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar.

 

 1. Reden van verwerken persoonsgegevens

We verzamelen algemene persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Deelnemers:

 • Als je deelneemt aan een bergavontuur kunnen we met je in contact komen voorafgaand, tijdens en na jouw bergavontuur.
 • Je ontvangt een factuur van de financiële administratie n.a.v. je opgave voor een bergavontuur.
 • We sturen je na afloop van je bergavontuur een evaluatieformulier. Als je dit invult en terugstuurt worden je ervaringen die je daarin aangeeft, verwerkt en gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.
 • We sturen je onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze verdere activiteiten.
 • We voegen je toe (met jouw vooraf gegeven toestemming) aan de Whatsapp groep van alle deelnemers van jouw bergavontuur.

 

Klanten:

 • Als je een bestelling plaatst in onze webwinkel, kunnen we op een juiste manier je bestelling uitleveren.
 • We kunnen met je in contact blijven tijdens en na het bestelproces en bij de afwikkeling van de betaling naar aanleiding van je bestelling.
 • We houden je na je bestelling op de hoogte van onze verdere activiteiten.

 

 1. Delen met derden

We zullen jouw persoonlijke informatie niet delen met andere organisaties in Nederland en in het buitenland, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht of bevoegd zijn.

We verzamelen geen persoonsgegevens, die we zouden kunnen krijgen door andere organisaties.

Gemaakte foto’s tijdens de bergavonturen, waar jij op staat, kunnen worden geplaatst worden op onze sociale media, tenzij je nadrukkelijk aangeeft dit niet te willen.

 

 1. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang jij interesse toont in Move Your Mountain. Als er vijf jaar geen contact met elkaar is geweest, verwijdert MYM jouw gegevens uit onze bestanden, tenzij blijkt dat wij wettelijk verplicht zijn jouw gegevens langer te bewaren.

 

 1. Wat zijn jouw rechten?
 • Je hebt altijd recht om je gegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Move Your Mountain. Buitensporige verzoeken kunnen wij besluiten niet te behandelen.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een daartoe bevoegde privacytoezichthouder.
 • Je kunt jouw rechten alleen uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn, dat je een verzoek tot inzage van je gegevens zelf doet, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) hoeven niet zichtbaar te zijn en kun je onherkenbaar maken.

 

 

 1. Beveiliging van gegevens

Move Your Mountain zal de gegevens opslaan op het voor onze organisatie, hoogst haalbare niveau van beveiliging. We zullen er alles aan doen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarheid en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen.

 

 

 1. Overig
 • Move Your Mountain maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dan wel profilering.
 • Move Your Mountain voert geen Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit, aangezien er geen sprake is van een hoog privacy risico voor haar klanten.
 • Er worden geen systematisch en uitvoerige persoonlijke aspecten geëvalueerd
 • Er worden niet op grote schaal persoonsgegevens verwerkt.
 • Move Your Mountain heeft geen groot en systematisch volgsysteem van publiek toegankelijke ruimtes
 • Als blijkt dat het nodig is om de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen of de hoeveelheid en/of samenstelling van gegevens anders moet, houden wij het recht deze privacy statement aan te passen. Indien noodzakelijk brengen we je hiervan op de hoogte.

 

 1. Contact

Omdat we niet voldoen aan de criteria van de AVG tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, kun je voor vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement contact opnemen met:

Move Your Mountain

Gildenveld 93

3892 DE Zeewolde

Telefoon: 06-12044215 of 06-15666096

Website: www.moveourmountain.nl

Mailadres: info@moveyourmountain.nl