Wie zijn wij?

portret9_Snapseed

"How beautiful on the Mountains are the feet of the messenger bringing good news"
- Isaiah 52:7-10, the message

"Deze tekst heeft God meerdere malen aan mij geopenbaard. Van daaruit is de visie en passie voor Move Your Mountain ontstaan"

Samen met God geïnspireerd werken aan het plan dat Hij geopenbaard heeft, is mijn drijfveer om iedere dag bergen te verzetten, met als doel om mensen te helpen zichzelf te helpen. Daarom ben ik met mijn man en kinderen met overgave betrokken bij diverse kerkelijke- en maatschappelijke initiatieven.

"Move Your Mountain, dat is gaaf! Daar wil ik graag bij betrokken zijn"

Dat was mijn eerste gedachte toen Antoinette me vroeg om mee te helpen in de organisatie. Toen ik teamleider was van het vrouwenwerk in mijn kerk, ben ik zeer betrokken geraakt bij het laten ervaren, dat vrouwen met en door elkaar kunnen ontdekken hoe powerful  ze eigenlijk zijn. En het is mooi om te merken dat de puzzelstukjes in elkaar vielen toen God mij liet inzien, dat ik voor Move Your Mountain deze ervaring, mijn opleiding en mijn organisatietalent kan combineren. Gesteund door man en drie kids ga ik met passie aan de slag!

Waarom trekken we de bergen in en wat willen we bereiken? 

We stellen je graag voor aan ons mooie team. Zo weet jij met wie je te maken hebt. 

Om onze missie te bereiken werken we samen met een mooi partner!