Partners

Leger des Heils: women for women

Move Your Mountain heeft een samenwerkingsproject met Het Leger des Heils. In dit project helpen wij kwetsbare vrouwen die in de prostitutie in Nederland werken, hun dromen en passies te realiseren en zo uit te zien naar een betere toekomst.

Situatie

In Nederland zijn veel vrouwen tegen hun wil in de prostitutie terecht gekomen. Het Leger des Heils gaat in het oosten van Nederland, een project starten, om prostituees te bezoeken. De vrouwen komen vooral uit de Dominicaanse Republiek. Het is de bedoeling om financiële vragen en zorgvragen te beantwoorden en daarnaast om door te verwijzen naar instanties. Uiteindelijk met als doel om de vrouwen nieuw perspectief te bieden.

Daarnaast wil Leger des Heils een huiskamer creëren waar de vrouwen kunnen samen komen. Voor een kop koffie, een maaltijd, een bemoediging. Ook is er ruimte om een gesprek aan te gaan met de vrouwen. Te inventariseren wat de droom of passie is van iemand. Je kunt hierbij denken aan een dagje weg of zelfs, dat deze vrouwen de kans krijgen om een opleiding te gaan volgen, om zo stappen te kunnen zetten naar een andere toekomst.

Ook de GGD kan hier ook spreekuur houden. Deze huiskamer wordt georganiseerd in het korpsgebouw in Deventer. Dit wordt een veilige plek waar deze kwetsbare vrouwen gezien kunnen worden.

Jij kunt helpen!

Door de aankoop van één of meerdere van onze mooie armbanden. Geef jezelf of iemand in je omgeving dit mooie, betekenisvolle cadeau. De opbrengst gaat direct naar dit samenwerkingsproject.

Geïnteresseerd?

Wil jij praktische ondersteuning bieden als vrijwilliger in de huiskamer, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar info@moveyourmountain.nl

Lees meer over de initiatiefnemers en hoe Move Your Mountain ontstond. 

Waarom trekken we de bergen in en wat willen we bereiken? 

We stellen je graag voor aan ons mooie team. Zo weet jij met wie je te maken hebt.